Europejski Nakaz Aresztowania

Polacy, którzy podjęli decyzję o wyjeździe za granicę w trakcie trwania postępowania karnego bądź już po zapadnięciu wyroku, w którym orzeczono karę pozbawienie wolności powinni liczyć się z tym, że mogą być poszukiwani listem gończym, a nawet Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).

Kiedy doszło do popełnienia przestępstwa, nie zawsze postępowanie karne toczy się od razu. Zdarza się, że zostaje ono wszczęte po kilku latach. Zdarza się także, że początkowo postępowanie toczy się w sprawie, a dopiero na pewnym etapie podejrzenia i zarzuty są kierowane przeciwko konkretnym osobom. Wówczas może się okazać, że osoba podejrzana nie zamieszkuje pod znanym Policji adresem i nie można się z nią skontaktować. Bywa i tak, że pomimo wydania wyroku skazującego, skazany nie stawia się do odbycia kary. Jeżeli mamy podejrzenie, że może toczyć się w stosunku do nas postępowanie karne, warto poszukać pomocy dobrego adwokata. Dobry adwokat Wrocław pomoże sprawdzić czy toczy się przeciwko Tobie postępowanie karne, czy został wydany list gończy lub Europejski Nakaz Aresztowania. 

Warto z ostrożności sprawdzić, czy nie jesteśmy poszukiwani listem gończym lub nie został wydany Europejski Nakaz Aresztowania, ponieważ może okazać się na przykład, że kiedy będziemy podróżować samolotem, po wylądowaniu zostaniemy zatrzymani przez Straż Graniczną podczas kontroli paszportowej. Następnie Prokurator z pewnością wystąpi do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. 

Co zrobić, gdy ktoś jest poszukiwany ENA? Czy jest możliwość przekazania wyroku wydanego w Polsce do wykonania za granicą?

Najpierw trzeba się zastanowić, czy zostały podjęte wszystkie możliwe starania o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie prawa polskiego. Przy czym należy pamiętać, że nie można przekazać do wykonania za granicę wyroków, które uprawomocniły się przed dniem 5. 12. 2011 r. - czyli niestety nie każdy wyrok można odbyć za granicą.

Przepisy regulujące kwestie przekazania do wykonania wyroku, wydanego przez polski sąd, za granicą zostały wprowadzone do kodeksu postępowania karnego ustawą zmieniającą z dnia 16. 09. 2011 r. Przepis przejściowy do tej ustawy tj. art. 4 stanowi, że rozdziałów 66f i 66g kpk nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed 5. 12. 2011 r.

O przekazanie wyroku do wykonania za granicą musi wystąpić polski sąd do sądu zagranicznego lub do innego właściwego organu państwa przyjmującego do realizacji wyrok do wykonania. Należy zatem ustalić jaka instytucja będzie właściwa w danym państwie i do niej skierować właściwy wniosek. Można to ustalić na podstawie Tabeli Implementacyjnej do Decyzji Ramowej 2008/909/WsiSW bądź poprosić o udzielenie informacji Europejską Sieć Sądową. Wszystko to wymaga wiedzy oraz chęci wykonania dodatkowej pracy. Nie wszyscy pracownicy sądów mają na to czas i ochotę.

W tego typu sprawach pomocny będzie wykwalifikowany, dobry adwokat Wrocław, który w oparciu o odpowiednie przepisy, ułatwi przeprowadzenie sprawy sądowi, co będzie niewątpliwie korzystne dla Klienta i może zwiększyć szanse na powodzenie wniosku.