Aktualności

Zarząd nieruchomością wspólną

Zarząd nieruchomością wspólną obejmuje czynności zmierzające do gospodarowania rzeczą wspólną zgodnie...

Ustrój majątkowy małżonków tych samych i różnych narodowości

Z chwilą zawarcia małżeństwa dotychczasowa sytuacja osobista i majątkowa małżonków zmienia się z mocy...

Reklama na elewacji wspólnoty mieszkaniowej

Zawieszanie szyldów, banerów reklamowych na budynku lub wewnątrz budynku wspólnoty mieszkaniowej jest...

Rozliczenia małżonków po rozwodzie - zwrot wydatków i nakładów

Zazwyczaj już po rozwodzie, a czasem jeszcze w trakcie trwania małżeństwa pojawia się problem rozliczenia...

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu

Zgodnie z art. 677 k.c. roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia...

Szkoda na osobie

W przypadku uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia istotne jest uzyskanie odszkodowania, które...

Postępowanie spadkowe międzynarodowe

W sprawach spadkowych o charakterze transgranicznym, w relacjach z państwami Unii Europejskiej, podstawy...

Zmiany w prawie spadkowym

Od 15.11.2023 r. weszły w życie przepisy modyfikujące zasady dziedziczenia oraz przepisy postępowania...