Aktualności

Odpowiedzialność przewoźnika w oparciu Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru...

Przewóz na potrzeby własne w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym

Nierzadko zdarza się, że Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nakłada karę pieniężną w kwocie kilku tysięcy...

Uchylenie się od obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany...

Tryby podejmowania decyzji przez wspólnotę mieszkaniową

Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 Ustawy o Własności Lokali, właściciele mieszkań mają prawo do podejmowania...

Zarząd nieruchomością wspólną

Zarząd nieruchomością wspólną obejmuje czynności zmierzające do gospodarowania rzeczą wspólną zgodnie...

Ustrój majątkowy małżonków tych samych i różnych narodowości

Z chwilą zawarcia małżeństwa dotychczasowa sytuacja osobista i majątkowa małżonków zmienia się z mocy...

Reklama na elewacji wspólnoty mieszkaniowej

Zawieszanie szyldów, banerów reklamowych na budynku lub wewnątrz budynku wspólnoty mieszkaniowej jest...

Rozliczenia małżonków po rozwodzie - zwrot wydatków i nakładów

Zazwyczaj już po rozwodzie, a czasem jeszcze w trakcie trwania małżeństwa pojawia się problem rozliczenia...