Głosowanie udziałami w garażu

Głosowanie udziałami w garażu

Właściciele  lokali mieszkalnych często decydują się na nabycie garażu położonego na parkingu wielostanowiskowym. Garaże wielostanowiskowe zorganizowane są albo na zasadzie współwłasności hali garażowej, będącej de facto dużym lokalem użytkowym, co daje możliwość sprzedaży miejsca garażowego niezależnie  od lokalu mieszkalnego, albo w ten sposób że właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych mają przyznane prawo do użytkowania fragmentu hali garażowej na wyłączność, a hala garażowa należy do części wspólnej budynku.

Trzeba pamiętać, że posługując się pojęciem właściciela lokalu ustawa o własności lokali, uwzględnia w tym pojęciu współwłaściciela w częściach ułamkowych. Współwłasność ułamkowa istnieje właśnie w przypadku wspólnej hali garażowej. To oznacza, że taki  udział, którym jest konkretne miejsce garażowe, można być przedmiotem sprzedaży także osobie, która  nie jest właścicielem innego lokalu w tym konkretnym budynku. Wówczas nabywca stanie się członkiem wspólnoty mieszkaniowej zobowiązanym do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali przyznaje równe uprawnienia w zakresie głosowania właścicielom lokali mieszkalnych oraz użytkowych skoro mają oni  udział w nieruchomości wspólnej odpowiadający stosunkowi powierzchni posiadanego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do powierzchni wszystkich lokali (zarówno użytkowych, jak i mieszkalnych) wraz z pomieszczeniami przynależnymi, identycznie jak właściciele lokali mieszkalnych.

W tym miejscu warto nadmienić, że kwestia głosowania przez osoby posiadające udział we wspólnej hali garażowej stanowiącej lokal użytkowy nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej rodziła  wątpliwości co do tego, czy udział danej osoby w części wspólnej związany ze współwłasnością garażu brać pod uwagę poprzez  doliczenie go do głosu związanego z lokalem mieszkalnym.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali, która zaczęła obowiązywać od 29 sierpnia 2015 r. wprowadziła zasadę, zgodnie z którą każdy współwłaściciel garażu posiadający miejsce garażowe może głosować osobno swoim udziałem.