Praca Sądów i Kancelarii w czasach koronawirusa

Praca Sądów i Kancelarii w czasach koronawirusa

Wielu klientów zadaje pytanie, czy sądy pracują i jak wygląda prowadzenie spraw w czasie koronawirusa.

Z przyjemnością muszę powiedzieć, że Sądy pracują i wielu sędziów naprawdę współpracuje z adwokatem aby jak najszybciej nadać sprawie dalszy bieg, a w miarę możliwości ją zakończyć. 

Niestety w sprawach w których konieczne jest skorzystanie z opinii biegłego Sądy napotykają problemy. Niektórzy biegli nie wywiązują się ze swoich obowiązków i terminie zakreślonym przez Sąd, opóźniają się ze sporządzeniem opinii, inni odmawiają przyjmowania zleceń, tłumacząc, że nie wiadomo jak rozwinie się sytuacja z koronawirusem. Nawet dobry prawnik Wrocław niewiele może wówczas zrobić. 

Pozytywnie oceniam wprowadzenie możliwości odbywania rozpraw w trybie zdalnym przy wykorzystaniu wideokonferencji. Sędziowie przekonali się to tej formy i coraz częściej z niej korzystają. Dzięki temu wiele rozpraw może się w ogóle odbyć, co pozwala nadać sprawie dalszy bieg, a nawet ją zakończyć. W sytuacji kiedy klient mieszka za granicą, dobry adwokat Wrocław będzie wnosił o przeprowadzenie rozprawy z udziałem klienta w trybie wideokonferencji, właśnie po to, aby sprawa mogła ruszyć dalej.

Niestety niektórzy sędziowie nadużywają możliwości, jaką dały im przepisy wprowadzone ustawami tzw. tarczami. Chodzi o kierowanie spraw i rozstrzyganie ich na posiedzeniach bez udziału stron. Sędziowie zakreślają stronom termin do zajęcia stanowisk na piśmie i chcą rozstrzygać sprawę w oparciu wyłącznie o pisemne stanowiska stron. Są oczywiście sprawy, kiedy faktycznie taki sposób pozwala na ich szybkie zakończenie. Przyznam, że dzięki temu udało się już zakończyć wiele spraw, w których postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone i wyznaczanie rozprawy po to tylko, żeby stawili się na nich pełnomocnicy i powtórzyli to co wcześniej już napisali, po prostu nie miało sensu.  Jednak są sprawy, w szczególności sprawy rodzinne, kiedy Sąd powinien jednak wysłuchać stron i świadków, chociażby w trybie wideokonferencji, ponieważ nie wszystkie kwestie da się wyrazić na piśmie, a osobisty kontakt ze stroną robi zupełnie inne wrażenie. 

Nie da się ukryć, że obecnie w pierwszej kolejności Sędziowie wyznaczają terminy rozpraw w sprawach, w których rozprawy zostały odwołane w marcu, kwietniu i w maju. Dlatego nie wiadomo kiedy można się spodziewać terminów rozpraw w sprawach nowych. 

Gdy chodzi o prawo międzynarodowe adwokat napotyka także trudności. W wielu krajach sądy odwoływały rozprawy i sprawy które nasza kancelaria prawna Wrocław prowadzi np w Belgii, Holandii, Portugalii, w Irlandii, w Luxemburgu, we Francji utknęły w martwym punkcie.