Zakupy on-line czyli jakie uprawnienia ma konsument dokonujący zakupów przez Internet

Zakupy on-line czyli jakie uprawnienia ma konsument dokonujący zakupów przez Internet

Czas pandemii zrewolucjonizował sposób w jaki robimy zakupy. Wobec zamknięcia galerii handlowych większość z nas odkryła zalety zakupów przez Internet. Bez wychodzenia z domu, tracenia czasu na dojazdy, z możliwością porównania ofert w kilku sklepach i mnóstwem czasu do namysłu. Dobry adwokat Wrocław przypomina, że przypadku zakupów dokonywanych przez Internet w Polskich sklepach, konsumentowi przysługują uprawnienia, o których należy pamiętać.


Podstawowym uprawnieniem konsumenta jest prawo do informacji. Odpowiada mu obowiązek przedsiębiorcy poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa o danych identyfikujących przedsiębiorstwo, o podstawowych cechach towaru lub usługi, o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami oraz opłacie związanej z dostarczeniem, usługami pocztowymi i innymi dodatkowymi kosztami, o sposobie i terminie zapłaty, dostawy i spełnienia świadczenia, o procedurze reklamacyjnej, o warunkach, terminie odstąpienia od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy.


Kolejnym istotnym uprawnieniem konsumenta jest prawo odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dobry adwokat Wrocław przypomina, że takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie jest uzależnione od zgody przedsiębiorcy, a termin do jego złożenia rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru. Jeżeli konsument dokonując zakupu nie zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygaśnie dopiero po 12 miesiącach od dnia upływu terminu do odstąpienia od umowy.


Co do zasady, dla bezpieczeństwa konsumenta, oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. Wielu przedsiębiorców umożliwia złożenie takiego oświadczenia drogą elektroniczną na stronie internetowej. Skuteczne odstąpienie od umowy przywraca taki stan, jakby umowa nie została zawarta. W konsekwencji kancelaria prawna przypomina, że konsument ma obowiązek odesłać przedsiębiorcy towar najpóźniej 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W takim samym terminie od otrzymania oświadczenia konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


GWARANCJA A RĘKOJMIA

 


Gwarancja jest dobrowolna i dotyczy jakości towaru. Udzielić jej może producent, sprzedawca, dystrybutor, importer. Czas jej trwania, rok, kilka lat, a nawet dożywotnio, uzależniony jest od woli gwaranta. Jeżeli czas obowiązywania gwarancji nie został określony, to jej termin wynosi 2 lata. Może się jednak zdarzyć, że w ogóle nie zostanie udzielona.


Z kolei rękojmia przysługuje konsumentom z ustawy i oznacza odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towaru. W przypadku stwierdzenia, że towar ma wady, konsument ma prawo skorzystać z rękojmi. Wada fizyczna oznacza niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Z taką niezgodnością mamy do czynienia na przykład jeżeli rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.


W takiej sytuacji konsument może domagać się naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżki ceny lub odstąpienia od umowy.


ZAKUPY Z ZAGRANICZNYCH SKLEPÓW INTERNETOWYCH

 


Podobnie jak w przypadku zakupów w polskich sklepach internetowy, na niemieckim czy francuskim sprzedawcy ciążą liczne obowiązki informacyjne. Dobry prawnik Wrocław wskazuje, że dokonując zakupu przez internet w sklepie z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, konsument również ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zwrotu płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta, a na konsumencie obowiązek odesłania zakupionego produktu.