Kancelaria prawna Wrocław

Kancelaria prawna Wrocław

Pełne prawne wsparcie dla osób oraz instytucji i podmiotów gospodarczych

Prawo spisane, chociaż bardzo często poddawane bywa nowelizacjom i istotnym zmianom podmiotowym, stosuje się w równym stopniu do osób prywatnych jak i instytucji oraz podmiotów gospodarczych. Właściwie każda dziedzina życia społecznego, rodzinnego i ekonomicznego – jest dokładnie reglamentowana przez poszczególne akty normatywne i wydawane do nich rozporządzenia, dyrektywy itd. A ponieważ Polska pozostaje członkiem Unii Europejskiej, bardzo często na styku rozmaitych spraw sądowych podczas reprezentowania klienta niezbędna jest wiedza nie tylko z zakresu prawa krajowego, ale również prawa wspólnotowego i międzynarodowego.

Tylko adwokaci mający ogromne kompetencje oraz doświadczeni merytorycznie w prowadzeniu danej kategorii spraw – gwarantują profesjonalną obsługę i pomoc na każdym etapie funkcjonowania. Właśnie takich adwokatów zatrudnia nasza Kancelaria Prawna z Wrocławia, do której odwiedzenie już teraz serdecznie zachęcamy każdego, kto ma wątpliwości natury prawnej bądź potrzebuje pomocy na dowolnym etapie prowadzonej aktualnie procedury czy postępowania.

Profesjonalizm kadry zatrudnionej w naszej kancelarii

Nasza Kancelaria Prawna we Wrocławiu zarządzana jest przez doświadczoną i cenioną na lokalnym rynku mecenas Agnieszkę Moszczyńską. Jej ogromna wiedza potwierdzona została na przestrzeni lat przez wielu naszych stałych i nowych klientów, którzy zwracali się o pomoc nie tylko w obsłudze postępowania sądowego, ale również na etapie konsultacji, planowania, zarządzania strategicznego czy negocjacji biznesowych. Ten bardzo zróżnicowany zakres przeprowadzonych skutecznie spraw przez instytucjami administracji publicznej oraz lokalnymi sądami czy jednostkami samorządowymi – przekłada się na ogromną wiedzę i tzw. know-how wszystkich adwokatów, których zatrudnia Kancelaria Prawna we Wrocławiu Agnieszki Moszczyńskiej.

O sukcesie naszych działań przed sądami i innymi organami rządowej i samorządowej administracji – świadczą przede wszystkim postępowania sądowe i administracyjne zakończone powodzeniem. Naszymi klientami we Wrocławiu bardzo często stają się nie tylko osoby prywatne poszukujące wsparcia w podstawowych sprawach rodzinnych albo pracowniczych, ale również duże podmioty – przedsiębiorcy i właściciele firm. Ponieważ Wrocław to miasto o wyjątkowo rozbudowanej infrastrukturze transportowej, leżące na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych Europy Środkowo-Wschodniej, spora część spraw trafiających do Kancelarii Adwokackiej Agnieszki Moszczyńskiej to zagadnienia z prawa handlowego i międzynarodowego. Obsługa klienta biznesowego i prowadzenie rozmaitych procesów wspierających wobec przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm – to chleb powszedni dla naszej kancelarii, więc wszyscy prowadzący działalność gospodarczą, poszukujący doradcy prawnego lub potrzebujący jednorazowej konsultacji prawnej, mogą z powodzeniem otrzymać pełną pomoc po kontakcie z nami.

Kancelaria prawna Wrocław– cechy szczególne

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, o naszym sukcesie zdecydowały przede wszystkim poniższe czynniki:

 • Ogromne poświęcenie i oddanie pracy zawodowej połączone z determinacją do świadczenia jak najlepszych usług;
 • Obecność na bardzo konkurencyjnym i szybko rozwijającym się rynku wrocławskim oraz liczne kontakty prawno-biznesowe z podmiotami zagranicznymi;
 • Wiedza z zakresu wszystkich dziedzin prawa – począwszy od rodzinnego i alimentacyjnego, przez prawo handlowe i spółek, na prawie międzynarodowym i prawach człowieka kończąc;
 • Obsługa klientów w języku polskim, angielskim a częściowo również niemieckim;
 • Otwartość na klienta – w takim samym stopniu traktujemy sprawy i problemy dotyczące klienta indywidualnego jak i klienta biznesowego;
 • Dopasowanie zakres usługi prawnej do możliwości finansowych i potrzeb prawno-organizacyjnych każdego klienta z osobna, po przeprowadzeniu z nim szczegółowego wywiadu i zbadaniu jego położenia.

Nasza Kancelaria Prawna z Wrocławia nie zamyka się na jeden sposób prowadzenia sprawy czy na jedną dziedzinę prawniczą. Staramy się zawsze być gotowi do pomocy naszym klientom – nie wiedząc, kto tym razem pojawi się w progu naszej kancelarii z prośbą o pomoc. Zachowujemy więc otwartą głowę i zawsze z życzliwością oraz obiektywizmem, bez wystawiania sądów opiniujących i krytykowania wyborów życiowych – wsłuchujemy się w potrzeby naszych przyszłych klientów. Plan pomocy prawnej czy zaproponowany zakres konsultacji, podobnie jak wynagrodzenie za reprezentację przed instytucjami – zawsze są u nas dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz jego aktualnych możliwości finansowych.

Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że problemy prawne dla człowieka lub firmy to niejednokrotnie także spore perturbacje finansowo-ekonomiczne, dlatego zawsze przygotowujemy dla każdego nowego klienta i każdej nowej sprawy szczegółową ofertę działania, skrojoną pod konkretne możliwości pieniężne. Kancelaria Prawna we Wrocławiu Agnieszki Moszczyńskiej gwarantuje nie tylko bardzo sympatyczną i ciepłą obsługę klienta, ale również wyjątkowo korzystny rachunek ekonomiczny dzięki konkurencyjnym cenom rynkowym.

Zakres działalności i dostępne usługi prawne

Na początku swojej działalności, w 2010 roku Kancelaria Prawna z Wrocławia Pani adwokat Agnieszki Moszczyńskiej, specjalizowała się przede wszystkim w tych rodzajach spraw, które najmocniej dotykały lokalnych mieszkańców. Było to więc przede wszystkim prawo pracy, ponieważ na wrocławskim rynku dynamicznie pojawiały się rozmaite podmioty gospodarcze, ale także prawo rodzinne, albowiem ilość spraw o alimenty czy rozwód kierowanych co roku do sądów regularnie wzrastał. Te kategorie spraw sądowych i administracyjnych stanowiły z początku większość z wpływających zapytań, dzięki czemu dzisiaj możemy pochwalić się najbardziej rozbudowaną i zaawansowaną procedurą reprezentowania klienta w podobnych sprawach.

Wraz z upływem czasu zaczęły jednak do nas wpływać inne zagadnienia i zapytania, a dzięki naszym kolejnym sukcesom i wygranym kolejnym sprawom, pojawili się również klienci instytucjonalni potrzebujący wsparcia. Poszerzyliśmy więc stopniowo zakres świadczonych przez nas usług i rozbudowaliśmy działalność, pozyskując do obsługi spraw z innych dziedzin prawa doświadczonych i bardzo dobrze wykształconych mecenasów. Dzisiaj Kancelaria Prawna z Wrocławia to nie jedna osoba, ale cały zespół pracowników, który działa wspólnie zarówno na etapie przygotowywania strategii procesowej, tworzeniu pism i stanowisk jak i prowadzeniu już sprawy bezpośrednio przed wskazanym organem. Mamy dzięki temu pełną pewność, że będziemy w stanie naszym klientom doradzić prawidłowo i najlepiej poprowadzić ich interesy, bez względu na to, którą z poniższych dziedzin funkcjonowania naszej pomocy prawnej wybiorą:

 • prawo rodzinne (sprawy rozwodowe, alimenty, prawo spadkowe etc);
 • Konwencja Haska – uprowadzenie dziecka za granicę;
 • prawo cywilne;
 • prawo karne i karne gospodarcze;
 • prawo autorskie i prawo własności intelektualnej;
 • prawo gospodarcze;
 • prawo transportowe, konwencja CMR;
 • prawo pracy;
 • prawo ubezpieczeń społecznych;
 • prawo lokalowe i prawo nieruchomości;
 • prawo międzynarodowe i prawo unijne;
 • prawo korporacyjne i funkcjonowanie spółek handlowych;
 • skargi do Trybunału w Strasburgu – ochrona praw człowieka.

Szczegółowa oferta – dopasowana do indywidualnych potrzeb

Każda osoba, każda sprawa przed sądem lub inną instytucją – jest szczególna i specyficzna, ponieważ ma swoje indywidualne przesłanki i konieczny do wykazania stan faktyczny, który za każdym razem będzie się różnił od innych, w których nawet wydano w przeszłości orzeczenia. Dlatego każda sprawa musi być przez nas traktowana indywidualnie i priorytetowo – co też robimy dla każdego z naszych klientów. Wrocławska Kancelaria Prawna Agnieszki Moszczyńskiej dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości uniknąć rozprawy sądowej czy administracyjnej i pomóc klientowi jeszcze na etapie ewentualnych mediacji, negocjacji czy przygotowań procesowych. Jeśli jednak konieczne jest reprezentowanie klienta przed sądem lub organami administracyjnymi – zawsze robimy to na 100%, poświęcając wszystkie swoje zasoby i angażując w daną sprawę maksimum swojego skupienia.

Kancelaria Prawna z Wrocławia Agnieszki Moszczyńskiej w swojej długiej historii realizowała już rozliczne zadania z zakresu prawa administracyjnego, reprezentując swoich klientów zarówno przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym, prowadząc w nim także sprawy kasacyjne. Do kanonu realizowanych przez nas zadań w tym zakresie zaliczyć można:

 • nadzorowanie procesu inwestycyjnego i budowlanego,
 • postępowanie przed Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 • ustalenie renty planistycznej oraz opłat adiacenckich,
 • legalizacji samowoli budowlanej,
 • nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego,
 • transport drogowy i przewozy,
 • ochrona własności przemysłowej.

Dla naszej kancelarii wciąż chlebem powszednim są sprawy związane zarówno z prawem pracy jak i prawem rodzinnym. Spora rzesza naszych klientów to pracownicy w sporze ze swoim obecnym lub poprzednim pracodawcą, ale nie brakuje również osób, które starają się przed sądem unormować swoją sytuację życiową lub rodzinną. Przez ponad dekadę działalności Kancelaria Prawna we Wrocławiu przyjęła setki osób walczących o swoje prawa lub prawa do opieki nad dziećmi, przeprowadziła również wiele spraw rozwodowych. Dlatego z ogromnym przekonaniem zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, jeśli tylko potrzebne jest Państwu wsparcie w którymkolwiek z poniższych zagadnień prawnych:

 • dochodzeniem zapłaty za godziny nadliczbowe, zapłaty odszkodowania, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy,
 • sporządzaniem opinii dotyczących zagadnień z prawa pracy,
 • sporządzaniem umowy o pracę , o zakazie konkurencji, propozycji ugodowych.
 • prawo do emerytury (w tym emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz przejście na wcześniejszą emeryturę),
 • prawo do renty, prawo do zasiłku i innych świadczeń (w tym rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek wychowawczy),
 • ustalenie podstawy wymiaru składek,
 • zwrot zasiłku lub świadczenia pobranego,
 • przedłużenie umowy pracownicy na urlopie rodzicielskim, która ponownie zaszła w ciążę,
 • A podleganie ubezpieczeniom społecznym – obowiązkowym i dobrowolnym (o ustalenie okresu podlegania ubezpieczeniom).
 • o rozwód – zarówno z wyłącznej winy jednego z małżonków, jak i bez orzekania o winie;
 • o separację,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • o podział majątku dorobkowego małżonków,
 • o alimenty od małżonka (w tym alimenty po rozwodzie);

Naturalnie jest to tylko wycinek z naszej działalności. Pomagamy również Wspólnotom Mieszkaniowym oraz najemcom i lokatorom – zgodnie z prawem lokalowym oraz cywilnym. Jesteśmy gotowi do działania w każdej sprawie – bez względu na jej prestiż czy zamożność klienta. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy Kancelaria Prawna z Wrocławia Agnieszki Moszczyńskiej może reprezentować Twoje interesy – skontaktuj się z nami. Udzielimy istotnych odpowiedzi już telefonicznie lub mailowo, a wszystkie szczegóły współpracy można ustalić z nami na miejscu – w wygodnie skomunikowanej i dobrze położonej Kancelarii na ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu. Skontaktuj się z nami już teraz, a przekonamy Cię, że jesteś we właściwym miejscu jeśli chodzi o obsługę wszystkich twoich prywatnych lub firmowych potrzeb prawno-organizacyjnych.