Prawo administracyjne

Prawo administracyjne, podobnie jak prawo cywilne czy prawo karne, dotyczy bieżących spraw życia codziennego. Dobry adwokat zwraca uwagę, że jedną z charakterystycznych cech prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania.

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim Klientom obsługę prawną w sprawach opartych o prawo administracyjne, w szczególności prawo budowlane, prawo gospodarki nieruchomościami, prawo ochrony konkurencji i konsumentów.

Kancelaria Adwokacka Agnieszki Moszczyńskiej reprezentuje swoich Klientów na każdym etapie postępowania, zarówno przed organem administracyjnym jak i przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pomagamy przygotować odwołanie od decyzji administracyjnej, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo administracyjne

W dziedzinie prawo administracyjne prowadzimy obsługę prawną obejmującą:

  • proces inwestycyjny i budowlany,
  • postępowanie przed Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
  • ustalenie renty planistycznej oraz opłat adiacenckich,
  • legalizacji samowoli budowlanej,
  • nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego,
  • transport drogowy i przewozy,
  • ochrona własności przemysłowej.