Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z najważniejszych gałęzi prawa, gdyż dotyczy wszystkich niemal aspektów życia społecznego. Jego przepisy stosuje się w życiu codziennym do osób fizycznych i osób prawnych.Prawo cywilne reguluje m.in. Kodeks Cywilny (ustawa z 23 kwietnia 1964 r.) i w jego zakres wchodzą m.in. zagadnienia dotyczące zobowiązań, zawierania i wykonywania umów, prawa własności i współwłasności, spadków i darowizn. Do spraw cywilnych należą sprawy rodzinne, sprawy spadkowe, sprawy dotyczące prawa pracy, sprawy dotyczące nieruchomości, w tym sprawy lokalowe, sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości. Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu prowadzi sprawy dotyczące:

  • prawa własności (nabycie, przeniesienie, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności, najem),
  • prawa rodzinnego,
  • prawa spadkowego,
  • prawa umów w obrocie gospodarczym
  • odszkodowań
Prawo cywilne