Prawo handlowe

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów prawa handlowego, które jest wyodrębnioną częścią prawa cywilnego. Monitorujemy przepisy prawa handlowego i jesteśmy na bieżąco z zachodzącymi zmianami, co daje naszym Klientom gwarancję profesjonalizmu i najwyższej jakości świadczonych usług prawnych. Uczestnikom obrotu gospodarczego:

 • pomagamy wybrać właściwą formę prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowujemy dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej : umowy, uchwały, zawiadomienia, wezwania,
 • uczestniczymy w negocjacjach na tle pojawiających się sporów, reprezentujemy klientów na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym.

Z zakresu prawa spółek handlowych prowadzimy sprawy dotyczące:

 • bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki handlowej,
 • analizy i sporządzania projektów umów, uchwał,
 • spraw kadrowych, reprezentacji, uprawnień poszczególnych członków władz spółki oraz wspólników.
 • tworzenia, rejestracji, przekształcania oraz likwidacji spółek,
 • zmian umowy spółki, zmian składu osobowego oraz zgłoszenia zmian do KRS,
 • przeprowadzenia podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.

Ponadto doradzamy i reprezentujemy Klientów w sporach korporacyjnych, takich jak:

 • zaskarżanie i obrona uchwał organów spółki,
 • wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki,
 • dochodzenie roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o..
Prawo handlowe