Prawo międzynarodowe

Specjalnością Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu są szeroko pojęte sprawy międzynarodowe. Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego, rozmowy i korespondencję prowadzimy na bieżąco samodzielnie w języku angielskim, bez konieczności korzystania z tłumaczy. Doskonała znajomość prawa międzynarodowego, europejskiego oraz konwencji pozwala rzetelnie prowadzić sprawy transgraniczne. Dobry adwokat zdaje sobie sprawę z powagi spraw międzynarodowych i ich złożoności.

Prawo międzynarodowe adwokat Wrocław

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu świadczy także pomoc prawną osobom mieszkającym poza granicami Polski w sprawach o charakterze międzynarodowym, dla których właściwy jest sąd polski: sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, karne, gospodarcze. Zapewniamy obsługę prawną również w sprawach toczących się przed instytucjami lub sądami w innych państwach europejskich, współpracując z kancelariami krajów Unii Europejskiej oraz USA.

Prowadzimy również sprawy związane z transportem międzynarodowym, sprawy w których wydano europejski nakaz zapłaty oraz występujemy w imieniu klientów o europejski nakaz zapłaty.

Przygotowujemy oraz składamy skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu kiedy doszło do naruszenia praw człowieka.

Prawo międzynarodowe