Prawo pracy

Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracodawców oraz ich pracowników. Nasza Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu , dzięki wieloletniemu doświadczeniu i bogatej wiedzy świadczy usługi prawne zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców, na najwyższym poziomie. W dziedzinie prawa pracy adwokat Agnieszka Moszczyńska dąży przede wszystkim do rozwiązywania problematycznych kwestii, wyjaśniania wątpliwości prawnych. Klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w dochodzeniu roszczeń wynikających ze stosunku pracy w postępowaniu sądowym oraz na etapie przedsądowym.

Adwokat Prawo pracy Wrocław

Prawo pracy obejmuje normy dotyczące: powstania, zmiany i ustania stosunku pracy, uprawnień i obowiązków pracownika oraz pracodawcy, czasu pracy, wynagrodzenia za wykonana pracę, urlopów wypoczynkowych, przywilejów związanych z narodzinami dziecka, jak i równego traktowania w pracy.

Prawo pracy reguluje Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz inne akty prawne.

W zakresie prawa pracy adwokat Agnieszka Moszczyńska zajmuje się:

  • dochodzeniem zapłaty za godziny nadliczbowe, zapłaty odszkodowania, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy,
  • sporządzaniem opinii dotyczących zagadnień z prawa pracy,
  • sporządzaniem umowy o pracę , o zakazie konkurencji, propozycji ugodowych.

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu reprezentuje również Klientów przed organami takimi jak ZUS, czy Państwowa Inspekcja Pracy. Uczestniczymy także w prowadzeniu negocjacji w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych.

Prawo pracy