Prawo przewozowe i transportowe

Kancelaria od wielu lat zajmuje się obsługą prawną firm transportowych. Bogate doświadczenie zdobyte w oparciu o praktykę w dziedzinie prawo przewozowe i prawo transportowe zaowocowały wszechstronną wiedzą i skutecznością w rozwiązywaniu problemów naszych klientów. Prowadzone przez nas sprawy często opierają się o prawo międzynarodowe, którego znajomość pozwala często właściwie ustalić odpowiedzialność poszczególnych podmiotów uczestniczących w transakcji takich jak przewoźnik, podwykonawca, spedytor.

W dobie transgranicznego obrotu towarów i usług, prawo przewozowe, prawo transportowe oraz prawo międzynarodowe nabierają szczególnego znaczenia.

W zakresie prawa przewozowego i transportowego zapewniamy :

  • obsługę prawną firm spedycyjnych oraz transportowych,
  • wsparcie w negocjowaniu i przygotowywaniu umów transportowych,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących bieżącej działalności firm z branży transportowo-spedycyjnej
  • doradztwo oraz pomoc prawną w sporach dotyczących wykonania umów transportu i spedycji
  • pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań w przypadku niewywiązania się z umowy transportowej, nienależytego wykonania umowy przewozu oraz szkód tym spowodowanych
  • reprezentowanie firm transportowych w postępowaniach odszkodowawczych wobec ubezpieczycieli oraz przed sądami
  • reprezentowanie firm transportowych w kontaktach z administracją publiczną, m. in. Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego i Głównym Inspektorem Transportu Drogowego
Prawo przewozowe i transportowe