Prawo ubezpieczeń społecznych – sprawy przeciwko ZUS

Działalność Kancelarii Adwokackiej obejmuje nie tylko Wrocław. Prowadzimy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych na terenie całego kraju. W sprawach przeciwko ZUS reprezentujemy klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Pośród spraw prowadzonych przez adwokat Agnieszkę Moszczyńską przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych są zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, uznania za niezdolnego do pracy częściowo lub całkowicie, przyznania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego. Najczęściej w interesie klienta jest wnieść odwołanie od decyzji ZUS.

Wnosząc odwołanie od decyzji ZUS walczymy o:

  • prawo do emerytury (w tym emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz przejście na wcześniejszą emeryturę),
  • prawo do renty, prawo do zasiłku i innych świadczeń (w tym rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek wychowawczy),
  • ustalenie podstawy wymiaru składek,
  • zwrot zasiłku lub świadczenia pobranego,
  • przedłużenie umowy pracownicy na urlopie rodzicielskim, która ponownie zaszła w ciążę,
  • podleganie ubezpieczeniom społecznym – obowiązkowym i dobrowolnym (o ustalenie okresu podlegania ubezpieczeniom).
Prawo pracy