Aktualności

Postępowanie karne a wyjazd za granicę

Zdarza się, że osoby przeprowadzające się za granicę do Anglii czy Niemiec, pozostawiają po sobie niedokończone...

Kiedy rodzicowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego w dobie pandemii koronawirusa?

Rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,...

Maseczki – podstawy prawne nakazu noszenia maseczek

Ostatnio toczy się burzliwa dyskusja na temat maseczek. Mały research na ten temat doprowadził do następujących...

Czy można dochodzić zadośćuczynienia za śmierć konkubiny/konkubenta?

Obecnie życie w nieformalnym związku jest coraz bardziej popularne. Niesie to jednak za sobą wiele niedomówień...

Prawo tymczasowo aresztowanego do kontaktu z obrońcą

Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym stosowanym w sprawach karnych w sytuacji, gdy według...

Jak przebiega ekstradycja?

Ekstradycja to zespół działań, mających na celu kontrolowane wydalenie danej osoby z terenu jednego kraju...

Praca Sądów i Kancelarii w czasach koronawirusa

Wielu klientów zadaje pytanie, czy sądy pracują i jak wygląda prowadzenie spraw w czasie koronawirusa....

Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim prawie karnym

Sprawy karne często decydują o wolności człowieka. Należy pamiętać, że na ostateczny wymiar kary ma wpływ...