Aktualności

Jak bronić się przed egzekucją

Czy możliwe jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego np. wyroku w całości?

Co oznacza ubezwłasnowolnienie i kiedy może być orzeczone?

Wiele osób słyszało o ubezwłasnowolnieniu stosowanym wobec osób starszych, które ze względu na wiek lub...

Kiedy zarząd ma obowiązek zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Zebranie właścicieli lokali nie ma statusu najwyższego organu wspólnoty mieszkaniowej.

Dokumenty w obrocie międzynarodowym - czym jest klauzula apostille

Prowadząc sprawy międzynarodowe, często muszę posługiwać się dokumentami urzędowymi oraz notarialnymi....