Aktualności

Wybór członków zarządu we wspólnocie mieszkowej

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie powołania zarządu powinna zostać podjęta większością głosów...

Odpowiedzialność za czynsz w lokalu komunalnym

Na co zwrócić uwagę w sporach z Gminą która domaga się zapłaty czynszu za lokal komunalny

Wstrzymanie wykonania wyroku o wydanie dziecka w trybie Konwencji haskiej

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE uprawnienie Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika...

Czy składki ZUS ulegają przedawnieniu?

Po jakim czasie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek wobec ZUS?

Co może a czego nie może zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest powoływany w celu kierowania sprawami wspólnoty i reprezentowania...

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę i jego skutki

W przypadku otrzymania przez pracownika oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, pracownik...

Umowa o dzieło - co kwestionuje ZUS i jakie są konsekwencje jej podważania

Przeprowadzając kontrolę, na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,...

Opinia prawna dot. phishingu część 2

Odpowiedzialność karna sprawców phishingu