Aktualności

Podwyżka czynszu najmu lokalu użytkowego

Wśród osób wynajmujących lokale użytkowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej pojawia się...

Skarga kasacyjna a Konwencja Haska

W sprawach toczących się przed sądem w trybie Konwencji z 25.10.1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów...

Rozwód czy separacja?

Zarówno w sprawie o rozwód jak i w sprawie o separację możliwe jest ustalenie winy małżonka, w rozkładzie...

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Rynek najmu lokali mieszkalnych funkcjonuje bardzo dobrze, jednak niewiele osób, zwłaszcza właścicieli...

Dokonanie darowizny przez osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną na rzecz opiekuna

W przypadku konieczności dokonania całkowitego ubezwłasnowolnienia członka rodziny, który posiada nieruchomość,...

Zmiana właściciela mieszkania a rozliczenia opłat

Wspólnoty mieszkaniowe często zwracają się z problemem od kogo dochodzić zaległych opłat należnych na...

Współpraca w postępowaniach karnych po Brexicie pomiędzy Unią Europejską Wielką Brytanią

Jeżeli chodzi o sprawy karne, to po Brexicie po okresie przejściowym, czyli od 01.01.2021 instrumenty...