Aktualności

Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Problematyka zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące...

Jakie są różnice między spółdzielnią mieszkaniową a wspólnotą mieszkaniową?

Różnice między spółdzielnią mieszkaniową a wspólnotą mieszkaniową dotyczą wielu zagadnień , w tym praw...

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

W praktyce obserwuję wiele sytuacji, które stanowią podstawę do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Co z aktem urodzenia po przysposobieniu

W przypadku przysposobienia pełnego, który wywołuje skutki między przysposabiającymi i ich krewnymi a...

Przymusowa sprzedaż lokalu we wspólnocie mieszkaniowej

Art. 16 Ustawy o własności lokalu stanowi, że : 1. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą...

Wybór członków zarządu we wspólnocie mieszkowej

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie powołania zarządu powinna zostać podjęta większością głosów...

Odpowiedzialność za czynsz w lokalu komunalnym

Na co zwrócić uwagę w sporach z Gminą która domaga się zapłaty czynszu za lokal komunalny

Wstrzymanie wykonania wyroku o wydanie dziecka w trybie Konwencji haskiej

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE uprawnienie Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika...