Aktualności

Ułatwienia dla przedsiębiorców w procesach sądowych

Powszechnie znanym jest problem trwających miesiącami a nawet latami postępowań sądowych, co w sprawach...

Konwencja haska

Celem Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia...

Kiedy można dochodzić podwyższenia lub obniżenia alimentów

Kodeks rodzinny daje uprawnienie do żądania sądowej ingerencji we wcześniejsze rozstrzygnięcie alimentacyjne...

Odpowiedzialność członka zarządu spółki

Czy pracownik może dochodzić roszczeń od byłego członka zarządu spółki?

Kto odpowiada za wypadek podczas wakacji

Podczas wakacji wiele osób zwraca się do mnie z prośbą o pomoc w związku ze zdarzeniami jakie miały miejsce...

Prawo członka Wspólnoty Mieszkaniowej do kontroli

Właściciel lokalu nie jest pozbawiony możliwości sprawowania kontroli nad działalnością zarządu lub zarządcy,...

Europejski Nakaz Aresztowania - postępowanie w sprawie ENA

Jeszcze zanim do polskiego sądu wpłynie europejski nakaz aresztowania, sąd okręgowy może zastosować w...