Aktualności

Jakiemu ustawodawstwu podlega pracownik w okresie zatrudnienia w innym państwie Unii Europejskiej?

Zagadnienia dotyczące wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego budzą w praktyce wiele...

Ochrona danych osobowych właścicieli lokali a wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych...

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Duża wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje, czyli wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały.

Coraz częściej ZUS i NFZ kwestionują umowy o dzieło

Wielu przedsiębiorców przez wiele lat zawierało umowy o dzieło, żeby na tej podstawie powierzyć wykonanie...

Wniosek o umorzenie składek ZUS z uwagi na pandemię.

Zgodnie ze stanowiskiem rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli dług przedsiębiorcy w opłacaniu...

Dziedziczenie nieruchomości a podatek od sprzedaży nieruchomości ze spadku

Czasem zdarza się, że w skład spadku wchodzi nieruchomość. Spadkobierca może nie chcieć jej zatrzymać...

Kto musi zgłaszać umowę o dzieło?

Kto ma obowiązek zgłosić umowę o dzieło oraz jakie konsekwencje grożą za jej niezgłoszenie.

Postępowanie karane przeciwko pracownikowi

Jak ma postępować pracodawca w przypadku wszczęcia postępowania karnego przeciwko pracownikowi.