Aktualności

Kaucja czyli poręczenie majątkowe po nowelizacji z 2021 roku.

Prawo karne przewiduje poręczenie majątkowe potocznie znane jako tzw. kaucja, jako środek pozwalający...

Odpowiedzialność za pomówienie w Internecie może podwójna - karna i cywilna

Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu karnego za pomówienie wiąże sąd cywilny orzekający w sprawie o ochronę...

Opinia o zmianie wysokości zaliczki

Zgodnie z art. 15 ustawy o własności lokali (dalej: u.w.l.) podstawowym składnikiem majątku operacyjnego...

Jak bronić się przed egzekucją

Czy możliwe jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego np. wyroku w całości?