Aktualności

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za nienależyte wykonanie umowy spedycji

Nawiązując do poprzedniego artykułu, w którym wyjaśniłam różnice pomiędzy transportem a spedycją, czas...

Transport a spedycja

Zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego umowa przewozu to taka umowa mocą której przewoźnik zobowiązuje...

Zabezpieczenie alimentów

Sprawa o alimenty, jak każda inna może toczyć się w Sądzie przez kilka miesięcy a nawet około roku w...

Ułatwienia dla przedsiębiorców w procesach sądowych

Powszechnie znanym jest problem trwających miesiącami a nawet latami postępowań sądowych, co w sprawach...

Konwencja haska

Celem Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia...

Kiedy można dochodzić podwyższenia lub obniżenia alimentów

Kodeks rodzinny daje uprawnienie do żądania sądowej ingerencji we wcześniejsze rozstrzygnięcie alimentacyjne...

Odpowiedzialność członka zarządu spółki

Czy pracownik może dochodzić roszczeń od byłego członka zarządu spółki?

Kto odpowiada za wypadek podczas wakacji

Podczas wakacji wiele osób zwraca się do mnie z prośbą o pomoc w związku ze zdarzeniami jakie miały miejsce...