Aktualności

Umowa o dzieło - co kwestionuje ZUS i jakie są konsekwencje jej podważania

Przeprowadzając kontrolę, na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,...

Opinia prawna dot. phishingu część 2

Odpowiedzialność karna sprawców phishingu

Podwyżka czynszu najmu lokalu użytkowego

Wśród osób wynajmujących lokale użytkowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej pojawia się...

Skarga kasacyjna a Konwencja Haska

W sprawach toczących się przed sądem w trybie Konwencji z 25.10.1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów...

Rozwód czy separacja?

Zarówno w sprawie o rozwód jak i w sprawie o separację możliwe jest ustalenie winy małżonka, w rozkładzie...

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Rynek najmu lokali mieszkalnych funkcjonuje bardzo dobrze, jednak niewiele osób, zwłaszcza właścicieli...

Dokonanie darowizny przez osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną na rzecz opiekuna

W przypadku konieczności dokonania całkowitego ubezwłasnowolnienia członka rodziny, który posiada nieruchomość,...