Aktualności

Adwokat o stosowaniu tymczasowego aresztowania....

Adwokat o stosowaniu tymczasowego aresztowaniu w postępowaniu którego podstawą jest Europejski Nakaz...

Umowa zlecenie czy jednak o pracę

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy (dalej: kp) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje...

Kiedy Sąd nie uwzględni wniosku o wydanie dziecka na podstawie Konwencji Haskiej?

Stwierdzając bezprawność uprowadzenia małoletniego dziecka, Sąd może zbadać, czy jego powrót nie narazi...

Konwencja Haska

Składając wniosek w trybie tzw. Konwencji Haskiej rodzic może domagać się do kraju swojego zamieszkania,...

Roszczenie o alimenty 3 lata wstecz

Czy możliwe jest przedawnienie alimentów?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej za niepłacenie alimentów

Czy niepłacenie alimentów na rzecz dziecka może stanowić przyczynę do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej?

Problemy z podejmowaniem uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali (dalej: u.o.w.l.) wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli,...

Składka zdrowotna od wszystkiego czyli skrajnie niekorzystna nowa rzeczywistość przedsiębiorcy

Chociaż przepisy te mają dopiero etap legislacyjny, wynika z nich, że Ministerstwo Finansów dąży do objęcia...