Aktualności

Jak bronić się przed egzekucją

Czy możliwe jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego np. wyroku w całości?

Co oznacza ubezwłasnowolnienie i kiedy może być orzeczone?

Wiele osób słyszało o ubezwłasnowolnieniu stosowanym wobec osób starszych, które ze względu na wiek lub...

Kiedy zarząd ma obowiązek zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Zebranie właścicieli lokali nie ma statusu najwyższego organu wspólnoty mieszkaniowej.

Dokumenty w obrocie międzynarodowym - czym jest klauzula apostille

Prowadząc sprawy międzynarodowe, często muszę posługiwać się dokumentami urzędowymi oraz notarialnymi....

Adwokat o stosowaniu tymczasowego aresztowania....

Adwokat o stosowaniu tymczasowego aresztowaniu w postępowaniu którego podstawą jest Europejski Nakaz...

Umowa zlecenie czy jednak o pracę

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy (dalej: kp) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje...

Kiedy Sąd nie uwzględni wniosku o wydanie dziecka na podstawie Konwencji Haskiej?

Stwierdzając bezprawność uprowadzenia małoletniego dziecka, Sąd może zbadać, czy jego powrót nie narazi...