Aktualności

Prawo członka Wspólnoty Mieszkaniowej do kontroli

Właściciel lokalu nie jest pozbawiony możliwości sprawowania kontroli nad działalnością zarządu lub zarządcy,...

Europejski Nakaz Aresztowania - postępowanie w sprawie ENA

Jeszcze zanim do polskiego sądu wpłynie europejski nakaz aresztowania, sąd okręgowy może zastosować w...

Jakiemu ustawodawstwu podlega pracownik w okresie zatrudnienia w innym państwie Unii Europejskiej?

Zagadnienia dotyczące wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego budzą w praktyce wiele...

Ochrona danych osobowych właścicieli lokali a wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych...

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Duża wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje, czyli wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały.

Coraz częściej ZUS i NFZ kwestionują umowy o dzieło

Wielu przedsiębiorców przez wiele lat zawierało umowy o dzieło, żeby na tej podstawie powierzyć wykonanie...

Wniosek o umorzenie składek ZUS z uwagi na pandemię.

Zgodnie ze stanowiskiem rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli dług przedsiębiorcy w opłacaniu...

Dziedziczenie nieruchomości a podatek od sprzedaży nieruchomości ze spadku

Czasem zdarza się, że w skład spadku wchodzi nieruchomość. Spadkobierca może nie chcieć jej zatrzymać...