Aktualności

Jak przebiega ekstradycja?

Ekstradycja to zespół działań, mających na celu kontrolowane wydalenie danej osoby z terenu jednego kraju...

Praca Sądów i Kancelarii w czasach koronawirusa

Wielu klientów zadaje pytanie, czy sądy pracują i jak wygląda prowadzenie spraw w czasie koronawirusa....

Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim prawie karnym

Sprawy karne często decydują o wolności człowieka. Należy pamiętać, że na ostateczny wymiar kary ma wpływ...

Europejski Nakaz Aresztowania

Polacy, którzy podjęli decyzję o wyjeździe za granicę w trakcie trwania postępowania karnego bądź już...

W jakich sytuacjach osoba skazana może zwrócić się do Sądu z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Prawomocne skazanie nie zawsze oznacza natychmiastowe wykonanie kary. Z uwagi na ciężką sytuację rodzinną...

Uprawnienie do odprawy emerytalnej a rozwiązanie stosunku pracy

W myśl art. 92 Kodeksu Pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności...

Upadłość konsumencka osób fizycznych — na czym polega i jakie są jej skutki?

Mianem upadłości konsumenckiej określa się upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności...

W jakich okolicznościach Sąd warunkowo umorzy postępowanie w przypadku zatrzymania za jazdę po alkoholu?

Stało się. Popełniłeś błąd, prowadząc auto na podwójnym gazie. Zostałeś zatrzymany do kontroli i okazało...