Aktualności

Europejski Nakaz Aresztowania

Polacy, którzy podjęli decyzję o wyjeździe za granicę w trakcie trwania postępowania karnego bądź już...

W jakich sytuacjach osoba skazana może zwrócić się do Sądu z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Prawomocne skazanie nie zawsze oznacza natychmiastowe wykonanie kary. Z uwagi na ciężką sytuację rodzinną...

Uprawnienie do odprawy emerytalnej a rozwiązanie stosunku pracy

W myśl art. 92 Kodeksu Pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności...

Upadłość konsumencka osób fizycznych — na czym polega i jakie są jej skutki?

Mianem upadłości konsumenckiej określa się upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności...

W jakich okolicznościach Sąd warunkowo umorzy postępowanie w przypadku zatrzymania za jazdę po alkoholu?

Stało się. Popełniłeś błąd, prowadząc auto na podwójnym gazie. Zostałeś zatrzymany do kontroli i okazało...

Koszty sprawy karnej – jakie są i od czego zależą

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, gdyż na takie koszty składają się opłaty sądowe oraz wydatki...

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – zmiany w prawie spadkowym

Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy,...