Aktualności

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu

Zgodnie z art. 677 k.c. roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia...

Szkoda na osobie

W przypadku uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia istotne jest uzyskanie odszkodowania, które...

Postępowanie spadkowe międzynarodowe

W sprawach spadkowych o charakterze transgranicznym, w relacjach z państwami Unii Europejskiej, podstawy...

Zmiany w prawie spadkowym

Od 15.11.2023 r. weszły w życie przepisy modyfikujące zasady dziedziczenia oraz przepisy postępowania...

Uprowadzenie dziecka a właściwość sądu

W sytuacji uprowadzenia dzieci jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za...

Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Problematyka zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące...

Jakie są różnice między spółdzielnią mieszkaniową a wspólnotą mieszkaniową?

Różnice między spółdzielnią mieszkaniową a wspólnotą mieszkaniową dotyczą wielu zagadnień , w tym praw...

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

W praktyce obserwuję wiele sytuacji, które stanowią podstawę do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej.