Aktualności

Pozbawienie władzy rodzicielskiej za niepłacenie alimentów

Czy niepłacenie alimentów na rzecz dziecka może stanowić przyczynę do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej?

Problemy z podejmowaniem uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali (dalej: u.o.w.l.) wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli,...

Składka zdrowotna od wszystkiego czyli skrajnie niekorzystna nowa rzeczywistość przedsiębiorcy

Chociaż przepisy te mają dopiero etap legislacyjny, wynika z nich, że Ministerstwo Finansów dąży do objęcia...

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za nienależyte wykonanie umowy spedycji

Nawiązując do poprzedniego artykułu, w którym wyjaśniłam różnice pomiędzy transportem a spedycją, czas...

Transport a spedycja

Zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego umowa przewozu to taka umowa mocą której przewoźnik zobowiązuje...

Zabezpieczenie alimentów

Sprawa o alimenty, jak każda inna może toczyć się w Sądzie przez kilka miesięcy a nawet około roku w...

Ułatwienia dla przedsiębiorców w procesach sądowych

Powszechnie znanym jest problem trwających miesiącami a nawet latami postępowań sądowych, co w sprawach...

Konwencja haska

Celem Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia...